Последно добавени
Виж всички
LED (Light Emitting Diode)

LED ( Light Emitting Diode) е излъчващ светлина полупроводник, който показва значително по-дълъг живот и по-ниско потребление на ток в сравнение с конвенционалните лампи с нажежаема жичка.

Предимствата на LED-технологията пред обичайните лампи с нажежаема жичка са в тяхното по-ниско потребление на енергия, по-ниски времена за задействане, по-малко пространство за вграждане, както и по-дълъг живот(колкото живота на автомобила). Светодиодите са изработени от качествени полупроводникови материали и са сортирани в зависимост от електрическите и оптическите им параметри.

Светодиодът намира широко приложение за осветяване на рекламни конструкции, светещи обеми, тавани, подове, мебели ,хотелски комплекси(скрито осветление и лунички),офиси и предприятия(халета,парково осветление).

Сравнение на осветителни тела:

Трайност:

Видове Мощност Трайност Характеристики
Крушка с нажежаема жичка 40-100W 1000 часа Произвежда повече топлина и консумира повече енергия, много малък живот. Съдържат отровни газове, които са част от вредните емисии във въздуха.
Халогенна крушка 25-55W 2000 часа Много капризни и с малко часове на работа.
Енергоспестяваща крушка 11-25W 8000 часа Съдържа луминофор (вреден за здравето), консумира голяма енергия, има малък живот.
Луминисцентна лампа 18-36W 7500 часа Малка издръжливост (от 100 до 200 работни часа)
СВЕТОДИОД 1-20W 50-70000 часа (13-19год.) Работи на ниско напрежение(не се нагрява) ,значително по-здрави ,не съдържат вредни газове ,имат 3-пъти по-ниско консумация на мощност и електоенергия ,имат дълъг живот.


Предимствата на LED осветлението са:

Светодиодите за осветление не излъчват ултравиолетови лъчи като луминисцентните тръби или инфрачервени лъчи, както при лампите с нажежаема жичка. Освен това LED са екологично чисти, докато например халогенните лампи съдържат живак. С LED се произвеждат малки по размер, компактни и лесни за монтиране осветителни тела подходящи за популярното и по-икономично дискретно осветление. Светодиодите са и значително по-устойчиви на удари и вибрации, животът им надхвърля 50 000 часа,което значи че са значително по- издръжливи и по-икономични.

Категории

Промоции